NPA, handang palayain ang mga bihag na pulis

Sa Surigao del Norte, nagpahayag ang NPA na palalayain ang mga bihag na pulis kung ihihinto ng pamahalaan ang mga operasyon nito sa mga bundok ng nasabing probinsya.