APRUB – Philippine Association Of Meat Processors, Inc.

Taong 1989, itinatag ang Philippine Association of Meat Processors Inc. O PAMPI. Dito nakatutuk sa mga pangangilangan ng mga lokal na pagkain sa industriya na may
kalidad at halaga upang masiguro na ligtas, masustansya at de kalidad ang mga processed meat products na nabibili dito sa bansa. Sa loob ng 25 years, sinigurado ng PAMPI na makapagbibigay sila ng mga raw materials na pasado sa pamantayan. Umaangkat sila ng karne gaya ng beef, pork chicken at kara beef na mula sa india at sa ibang bansa. Katuwang ng iba pang mga organisasyon, sinisigurado ng Philippine Association of Meat Processors, Inc na ang mga processed meat na ihahain sa ating hapag ay ligtas, dekalidad at abo’t kaya ng mga pamilyang pilipino.