Western Samar nag-uwi ng 27 gold medals

Pagkatapos ng tatlong araw na Samar Athletic Meet, 27 na gold medal ang nauwi ng Unit 4 ng Western Samar.