Mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo mula sa iba’t-ibang dako, naghahanda na para sa gagawing “Worldwide Lingap sa Mamamayan”

(Eagle News) — Mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo mula sa distrito ng Kalinga, Apayao naghahanda na para sa gagawing “Worldwide Lingap sa Mamamayan.”

Mga kapatid sa distrito ng Quezon North, naghahanda na rin

Paghahanda ng mga kapatid sa distrito ng Tarlac Central para sa gagawing “Lingap sa Mamamayan” sa araw ng Linggo, Oktubre 29.