Eagle Broadcasting Corporation at 50: Makabuluhang selebrasyon

Makabuluhan ang pagdiriwang ng Eagle Broadcasting Corporation sa kaniyang ika-50 taon.

Nagsimula ito sa natatanging pagtitipon na dinaluhan ng mga kawani, news correspondents at coordinators, di lamang dito sa bansa kundi sa iba’t-ibang panig ng daigdig.