Buwan ng Wika 2016: “Filipino: Wika ng Karunungan”

Ito ang wikang nauunawaan ng karamihan.
Dahil dito nakakapag-palitan ng opinyon, kaalaman at saloobin.
ang mga Pilipino mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao
Ang wikang Pilipino ay wika ng pagkakaisa.

Ang Agosto ay Buwan ng Wika

InfographicsName

https://www.eaglenews.ph/anim_banners/infographics/BuwanNgWika2015.jpg
Research by: Mary Rose Faith Bonalos
Infographics by: Dexter Magno