APRUB – Young Focus Philippines

Ang bawat bata ay may karapatan na magkaroon ng magandang kalusugan at mahusay na edukasyon kaugnay nito ang Young Focus Philippines ay katuwang sa pagsasaayos ng pamumuhay ng mga kabataan ito ang Young Focus for Education and Development, na isang non-government organization at naka-rehistro sa ilalim ng securities and exchange commission, sila ay kinikilala ng DSWD. 1992 nagsimula ang Young Focus International sa Netherlands sa pamamagitan nina Mr. Paul at Mrs. Ann Van Wijgerden. Na ngayon ay, aktibo na rin sa pilipinas at canada.
Nais ng YFP na bigyan ng pagkakataon ang mga bata na mahubog ang kanilang pag-iisip, pisikal, emosyonal, at espiritwal na aspeto sa pamamagitan ng pag-aaral at personal coaching. Dahil dito, nade-develop ang kanilang mga nakatagong talento at naiiwas rin sa mga bisyo at di magandang kalagayan dahil sa kahirapan.