APRUB – Social Weather Stations

August 8, 1985, itinatag ang Social Weather Station bilang Private NON-Stock, NONprofit Social Research Institution. Ang mga SWS fellows’ ay mga kilalang propesyonal na mula sa iba’t-ibang fields ng social sciences na nagsasagawa ng general assembly upang ihalal ang SWS Board, kung saan nagko-conduct ito ng regular Social Weather Surveys na nagiimbita sa pampublikong subskripsyon.

Nais ng SWS na mapanatili ang katotohanan bilang isang malaya at patas na source ng primary survey data. labag sa mga ito ang pagsasagawa sa pagmamay-ari o ang mga kumpidensyal na mga survey.